Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Việt Nam
lệ phí đăng ký (1)
(Không chịu thuế GTGT)
Phí duy trì (2)
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)
chuyển tên miền về Công Nghệ Việt Nam Đăng ký
phí duy trì / năm
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)
.vn
 
200.000đ 100.000đ
100.000đ
Đăng Ký Chuyển về
.com.vn
 
200.000đ 100.000đ
100.000đ
Đăng Ký Chuyển về
.net.vn | .biz.vn 200.000 đ 100.000 đ
100.000đ
Đăng Ký Chuyển về
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 200.000 đ 100.000 đ
100.000đ
Đăng Ký Chuyển về
.vn(1 kí tự)  200.000 đ 100.000 đ
100.000đ
Đăng Ký Chuyển về
.vn(2 kí tự)  200.000 đ 100.000 đ
100.000đ
Đăng Ký Chuyển về
.name.vn 20.000 đ 20.000 đ
20.000đ
Đăng Ký Chuyển về
Tên miền tiếng Việt Free 20.000 đ 20.000 đ
20.000đ
Đăng Ký Chuyển về
Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
fa-rotate-180
Hotline: 0981-598-298