Biểu mẫu hồ sơ đăng ký
  Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
  Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
  Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
  Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
  Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
  Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
  Mẫu dành cho cá nhân
  Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
  Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
  Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
  Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
  Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
  Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền dưới ".GOV.VN"
  Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
  Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền Tải về
  Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
  Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
  Mẫu hồ sơ chuyển nhượng tên miền
  Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền Tải về
  Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet Tải về
  Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng Tải về
  Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định Tải về
  Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) Tải về
  Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet Tải về
  Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký
  Chuyển từ nhà đăng ký khác về P.A Việt Nam Tải về
  Mẫu đăng ký bảo vệ tên miền
  Đơn đăng ký bảo vệ tên miền Tải về
  Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ Tải về
  Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền
  Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền Tải về
  Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .VN
  Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .VN có chứa từ khóa nhạy cảm Tải về
  Đại Lý
  Hợp đồng đại lý Tải về

QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ

 

- Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin

- Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet .

- Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet .

- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009 .

Hotline: 0981-598-298