Hỏi đáp hosting windows

Các vấn đề làm cho website hoạt động chậm

Các vấn đề làm cho website hoạt động chậm

27/09/2019

Nhận biết làm thế nào để nâng hiệu năng website là một điều quan trọng. Chúng tôi thường hay dùng các công cụ như P3 Profile, Knowing how to improve your website's performance is important. We use tools like P3 Profiler, Yslow, Pagespeed, và WebPageTest.org để phân tích một website có hiệu năng kém.

Lỗi Connection Refused by Host khi truy cập Website

Lỗi Connection Refused by Host khi truy cập Website

27/09/2019

Một cách nói lịch sự để báo cho bạn biết là bạn đã sai mật khẩu hay bạn không có quyền xem trang này.

Lỗi 503 Service Unavailable khi truy cập Website

Lỗi 503 Service Unavailable khi truy cập Website

27/09/2019

Server bận, Server đang có sự thay đổi, hoặc mạng của bạn bị "out" rồi đó.

Lỗi 502 Service Temporarily Overloaded khi truy cập Website

Lỗi 502 Service Temporarily Overloaded khi truy cập Website

27/09/2019

Lỗi nghẽn mạng. Website này đang trong giờ cao điểm, quá nhiều người truy cập, hết băng thông, bạn chỉ còn cách chờ hoặc mua thêm băng thông.

Lỗi 501 Not Implemented khi truy cập Website

Lỗi 501 Not Implemented khi truy cập Website

27/09/2019

Web Server không hỗ trợ yêu cầu đặc biệt mà bạn muốn nó làm.

Lỗi 500 Internal Error khi truy cập Website

Lỗi 500 Internal Error khi truy cập Website

27/09/2019

Lỗi này là 100% tại quản trị viên. Server không thể tìm được trang HTML mà bạn muốn vì trục trặc trong cấu hình, lúc này chỉ có thể cầu cứu ông quản trị mà thôi.

Hotline: 0981-598-298